Wykładowcy prowadzący zajęcia projektowe

Kompetencje matematyczne, przyrodnicze i informatyczne

Matematyka

mgr Joanna Majchrzak

Matematyka

mgr Elżbieta Wiącek

Matematyka

mgr  Sławomir Matysiak

Chemia

mgr Jolanta Tas

Chemia

mgr Katarzyna Bochenek

Biologia

mgr Helena Dąbrowska

Biologia

mgr Adrianna Podhorodecka

Fizyka

mgr Małgorzata Jeżewska

Geografia

mgr Anna Banaś

Geografia

mgr Alicja Duliba

Informatyka

mgr Jan Niżyński

WOS

mgr Łukasz Migniewicz

Kompetencje posługiwania się językiem obcym

Język niemiecki

mgr Urszula Chudzikowska

Język niemiecki

mgr Iwona Chmielowska

Język niemiecki

mgr Michalina Kochan

Język niemiecki

mgr Małgorzata Szypulska

Język angielski

mgr Agnieszka Biarda

Język angielski

mgr Dorota Szadurska

Język angielski

mgr Patrycja Hołubik

Język angielski

mgr Joanna Plichta

Język niemiecki

mgr Małgorzata Opałka

Kompetencje posługiwania się językiem ojczystym oraz rozumienia i tworzenia informacji

Język polski

mgr Grażyna Grzegorek

Język polski

mgr Kamila Możdżeń- Berbeć

Język polski

mgr Monika Komisarczyk

Język polski

mgr Angelika Świątnicka – Antonów

Historia

mgr Agnieszka Jagodzińska – Zaleska

WOS

mgr Bernadeta Makowiec

Kompetencje społeczne i interpersonalne

Fitness

mgr  Anna Krzemieniec

Gry zespołowe, nauka pływania

mgr Cecylia Pawlik – Kądziołka

Gry zespołowe, nauka pływania

mgr Joanna Pilip

Gry zespołowe, fitness

mgr Katarzyna Kaszuba

Gry zespołowe

mgr Andrzej Stęplowski

Gry zespołowe

mgr Jarosław Jeżewski

Język angielski

mgr Grzegorz Suseł

Szkolny Ośrodek Kariery

mgr Bogumiła Łukaniec