Prasa i telewizja o projekcie

Gazeta Wrocławska nr 300, wydanie 1  27.12.2011 r.

Wyższa jakość i lepsza przyszłość

Projekt  unijny „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse”, realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wybrał do działań promujących efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku.
Projekt został zaprezentowany 9 listopada 2011 r. w TVP Wrocław jako przykład dobrych praktyk w cyklu audycji „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi”. Wyemitowany film można obejrzeć na http://www.tvp.pl/wroclaw/spoleczne/niezwykla-szansa-dla-zwyklych-ludzi/wideo/
Kolejnym etapem upowszechniania uzyskiwanych efektów jest artykuł w publikacji „Dobre praktyki PO KL na Dolnym Śląsku”. Znajdą się w nim informacje o projekcie, dofinansowaniu, wypowiedzi koordynatora, nauczycieli i uczniów oraz zdjęcia.
Nasz projekt wyróżnia kompleksowość wsparcia udzielonego w dwóch cyklach, w okresie od 1 września 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Jego cele to podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację Programu Rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 zwiększającego opanowanie kompetencji kluczowych u uczestników, podwyższenie znajomości własnych predyspozycji i umiejętności planowania kariery zawodowej, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego oraz wdrożenie narzędzi zwiększających kompleksowe, efektywne zarządzanie szkołą.
Adresatami projektu są uczniowie i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego oraz Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Trzebnicy.
W roku szkolnym 2010/11 prowadzono dla 47, a w 2011/12 dla  49 grup 12-osobowych 64 – godzinne bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, naukę pływania i doradztwo zawodowe,
a uczestnicy otrzymali pakiety szkoleniowe zapewniające właściwą realizację programu.  W sumie przygotowano 1512 miejsc  szkoleniowych doskonalących różne kompetencje. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi w szkole, m. in. w pracowniach komputerowych, na wyższych uczelniach  z uwzględnieniem ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatów, spotkań z praktykami, projektów edukacyjnych,  programów multimedialnych, Internetu, wyjazdów do teatru.
Wdrożono również kompleksowe oprogramowanie do zarządzania różnymi obszarami szkoły  „Uczniowie Optivum NET”, obejmujące: Sekretariat Optivum NET, Dziennik lekcyjny Optivum NET, Moduł analiz, Moduł lekcyjny i Witrynę dla rodziców, co pozwoliło np. na wprowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego – jedynej formy dokumentowania przebiegu nauczania – oraz sprawniejszą wymianę informacji z uczniami i rodzicami. Wdrożenie poprzedzono szkoleniem podwyższającym  umiejętność wykorzystywania w pracy ICT dla 54 nauczycieli i 2 pracownic administracji, a także doposażono 37 sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy podłączany do Internetu oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne np. programy multimedialne.
Uzyskane efekty, to zarówno lepsze przygotowanie uczestników do egzaminów zewnętrznych i wyboru ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, jak i rozwój uczniowskich pasji oraz sprawności fizycznej – rozwój zrównoważony. Szczególne, długofalowe znaczenie ma wdrożenie kompleksowego oprogramowania do zarządzania różnymi obszarami szkoły oraz nowoczesnych metod nauczania opartych na ICT, dzięki doposażeniu w komputery i multimedia. Realizowany  projekt o wartości 1 500 000,00 zł, to osiąganie przez uczestników i szkołę wyższej jakości oraz start w lepszą przyszłość. Danuta Szuber – koordynator projektu

NOWA gazeta trzebnicka nr 37 (774) 13.09. – 19.09.2011 r

NOWA gazeta trzebnicka nr 20 (757) 17.05. – 23.05.2011 r

NOWA gazeta trzebnicka nr 51 (736) 21.12. – 27.12.2010 r

NOWA gazeta trzebnicka nr 43 (728) 26.10. – 1.11.2010 r.

NOWA gazeta trzebnicka nr 40 (725) 5.10. – 11.10.2010 r

NOWA gazeta trzebnicka nr 25 (710) 22.06. – 28.06.2010 r