Projekt

Od 1 września 2010 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy przez 2 lata realizowany jest projekt, zapewniający wysoką jakość kształcenia zarówno w Liceum Ogólnokształcącym jak i w Powiatowym Gimnazjum Sportowo-Językowym. Kwotę 1 545 571 zł szkoła pozyskała z funduszy unijnych z działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawowe informacje o projekcie

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2010 r do 31.07.2012 r.
2. Nabór do I cyklu (01.09. 2010 do 31.07. 2011) odbył się we wrześniu 2010 r., a do II cyklu (01.09.2011 r. do 31.07.2012 r.) odbędzie się we wrześniu 2011 r.
3. Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać uczniowie liceum ogólnokształcącego i gimnazjum Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.
4. Zajęcia realizowane będą przez 32 tygodnie po 2 godziny lekcyjne w tygodniu (razem lub oddzielnie) w 12 – osobowych grupach.
5. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem multimediów, metodami aktywnymi, w tym w formie wyjazdów na wyższe uczelnie wrocławskie, do teatrów, muzeów, spotkań z interesującymi postaciami ze świata nauki i kultury, zajęć sportowych.

6. Nabór zostanie dokonany do 47 grup zajęć pozalekcyjnych doskonalących kompetencje kluczowe uczniów w ramach realizacji Programu Rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach:

a)Podwyższających kompetencje matematyczne, przyrodnicze i informatyczne – 22 grupy: 6 grup z matematyki, 4 z fizyki, 4 z chemii, 4 z biologii, 2 z geografii, 2 z informatyki.
Odbędzie się również 9 wyjazdów na zajęcia laboratoryjne (po 3 z fizyki, chemii, biologii) na uczelnie Wrocławia.
b)Podwyższających kompetencje posługiwania się językiem obcym – 8 grup: 4 grupy z języka angielskiego i 4 grupy z języka niemieckiego.
c) Podwyższających kompetencje posługiwania się językiem ojczystym oraz rozumienia i tworzenia informacji – 9 grup: 2 dziennikarskich, 2 literackich, 1 teatralnej, 3 historycznych, 1 wiedzy o społeczeństwie).
Obejmą dodatkowo 6 spotkań z praktykami (dziennikarze, artyści i 6 wyjazdów do teatrów.
d) Podwyższających kompetencje społeczne i interpersonalne, dających możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, zachęcające do uprawiania sportów „całego życia” – 8 grup: 6 gry zespołowe: 3 dla dziewcząt i 3 dla chłopców , 2 fitness, 2 grupy – nauka pływania.
7. Wsparciem SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY zostaną objęci uczniowie klas I gimnazjum i liceum wymagający pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej .
8. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych formach proponowanych zajęć.
9. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
10. Każdy uczestnik projektu otrzyma niezbędne materiały edukacyjne.