Oznakowania pomocy i sprzętu

Wszystkie pomoce dydaktyczne i pakiety dla uczniów, zakupione na zajęcia „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse”, zostały oznakowane zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Szczególne zainteresowanie i ciekawość wzbudzają sprzęt, stroje i przybory  do zajęć fitness, gier zespołowych i nauki pływania.