Uczniowie Optivum NET

Elektroniczny dziennik lekcyjny w PZS 1

Nie tylko uczniowie się uczą; nauczyciele i pracownicy PZS 1 zapoznali się z nowoczesnymi systemami, usprawniającymi gromadzenie i przetwarzanie informacji o uczniach oraz zarządzanie administracją procesów edukacyjnych w szkole. Szkolenie w ramach projektu przeprowadził Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan. W skład systemu „Uczniowie  Optivum NET” wchodzi program wspomagający pracę sekretariatu szkolnego i umożliwiający systematyzowanie danych  uczniów. Najwięcej emocji jednak budzi program „Dziennik lekcyjny Optivum”, który pełni wszystkie określone prawem funkcje tradycyjnego – papierowego dziennika, ale daje też nowe możliwości, tworzy zestawienia o przebiegu realizacji programów nauczania, osiągnięciach, frekwencji czy zachowaniu uczniów. „Moduł lekcyjny” umożliwia dokumentowanie lekcji:  wpisywanie tematu, sprawdzanie obecności oraz rejestrowanie  ocen i uwag. Najbardziej oczekiwana jest także „Witryna dla rodziców/ucznia”, która udostępni wszelkie niezbędne informacje  dotyczące planu lekcji, terminów sprawdzianów, wycieczek oraz uzyskanych przez młodzież ocen, frekwencji czy uwag. Nic więc dziwnego, że uczniowie podchodzą do tej nowości z mieszanymi uczuciami, bo przecież rodzice już w drugim semestrze r. szk. 2010/2011 będą mogli w każdej chwili spojrzeć na efekty pracy swojego dziecka..  Elżbieta Wróblewska